Het PRODIS aanbod

PRODIS biedt ontzorging en efficiency. Dat kan door processen voor opdrachtgevers uit te voeren en dat op uiterst efficiënte manier te doen. Aanbod van opleiders staat ter beschikking van alle opdrachtgevers op de door hen gewenste wijze; die maken daar elk op eigen wijze gebruik van, door gefilterd aanbod, dat de medewerkers ter beschikking wordt gesteld. Medewerkers bekijken zelfstandig het aanbod dat de werkgever onder de aandacht wil brengen.

Education Management as a Service

Wie zijn we?

Wij zijn service gedreven. Wij geloven in een optimale procesgang. We weten wat opleiden is en wat het belang is van kennisontwikkeling en persoonsontwikkeling.

Wat doen we?

Wij ontzorgen in het gehele traject tussen aanbieders van opleidingen, afnemers/werkgever en werknemer, maar we hebben geen belang bij wie wat volgt of wie wat levert.

We zijn geen opleider, we zijn geen intermediair, maar we voeren educatie management processen uit.

Education Management as a Service.

What's in it for me?

PRODIS levert het gereedschap voor efficiënte opleidingsprocessen en het verwerken van gegevens in minder dan de helft van de tijd die u nodig heeft op andere plaatsen. Zonder dat we partij kiezen voor de ene of de andere opleider. We voeren de processen van onze opdrachtverlener uit, zodat er sprake is van gedeelde bedrijfsprocessen, gedeelde informatienetwerken en een algemene datanutsvoorziening.

PRODIS biedt ontzorging en efficiency

PRODIS levert de infrastructuur waarmee u alle zaken rondom de opleidingen van uw werknemers kunt regelen. In PRODIS staan in uw huisstijl alle door u gewenste opleidingen en opleiders, u kunt door middel van filters aan uw werknemer door u  geselecteerde opleidingen aanbieden, die kan de werknemer boeken, u accordeert die opleidingen en verder heeft u er geen omkijken meer naar. PRODIS zorgt voor boeking, bevestiging, facturering en, indien u dat wenst, betaling. U bespaart minstens de helft van uw kostbare tijd. PRODIS kiest niet voor de ene of de andere opleider; dat doet u of uw werknemer.

as a service

Education Management

Geïnteresseerd?

Wilt u een gesprek? Wij komen graag langs.
Ook per mail, skype of telefoon geven we graag antwoord op uw vragen.